N.G. Gemeente
Richmond, N.K.
KERKTORING EEUFEES
EN RE
ÜNIE VAN OUD-LEERLINGE
VAN DIE HO
ËRSKOOL RICHMOND
18 tot 20 September 2009
PROGRAM

Vrydagaand, 18 September 2009

Groetmekaaraand 18:30 by die Buiteklub

'n Gemeente funksie vir alle huidige en voormalige lidmate en oud-skoliere.
Dit neem die vorm aan van 'n potjiekos-ete by die Richmond Buiteklub en die koste beloop R 60.00 per persoon.

Saterdag, 19 September 2009

Dankfeesbasaar 11:00 by die Buiteklub

Middagete, poeding, pannekoek, tee en koffie is beskikbaar by die basaar.

Die middag fokus op die Kerkgebou.
Die gemeentemuseum (op die westelike galery) kan besoek word en di
é wat daarvoor kans sien kan selfs die toring in die binnekant tot by die horlosie (op eie risiko) klim!

Voorspel tot die Kerksangdiens 17:00 tot 17:45
Orreluitvoering:
Mnr. J.G. Basson speel:            Bach Fuga in G Mineur
Mev. J.E.E. Greef speel:       (1) Loof die God van ons Verlange
                                               (Verw. Albert Troski).
                                          (2) Die Here is my herder
                                               (Verw. Albert Troski).
                                          (3) Nun danket alle Gott
                                               (Verw. Karg-Elert).
                                          (4) Noel
                                               (L.C.D'Aquin).
                                          (5) Heer,ek smag na U wat lewe
                                               (Verw. Chris Lamprecht).
                                          (6) Toccata en Koraal: U zij de glorie
                                               (Verw. Martin Mans)


Kerksangdiens 18:00
Word waargeneem deur Ds. M. Greef en sluit o.a. 'n vertelling in oor die Gemeente en Kerkgebou se geskiedenis.

Sondag, 20 September 2009

Oggenddiens 10:00
Word waargeneem deur Ds. E. Botha
 Tee, koffie en ligte verversings word na die diens by die Kerksaal bedien
Vir Navraae: Contak Schalk Conradie

Telefoon: 053-693-0156
e-pos: sconradie@xsinet.co.za
1909 to 2009
100 Jaar
Richmondse Sanggroep onder leiding van Hilda van der Merwe 1963
2009 Kerkraad - NG Gemeente Richmond
Die Kerkraad van die NG Gemeente Richmond wil almal hartlik bedank vir die reuse sukses van die Eeufeesviering van die Kerktoring